Trenger du hjelp til å overføre data fra gamle systemer, kan vi kanskje hjelpe deg selv om du mangler dokumentasjon eller beskrivelse av systemet. Alt vi trenger er tilgang til det gamle systemet slik at vi kan gjøre en kartlegging av situasjonen.

 

Dette gjorde vi for Begen Smådyrklinikk

Da Bergen Smådyrklinikk skulle ta i bruk nytt CRM-system (kundebehalnling), hadde de behov for å legge inn sine klienter fra journalsystemet. Utfordringen var at journalsystemet ikke hadde funksjoner for å exportere journaldata og utvikleren var ikke lenger tilgjengelig.

Vi fikk en forespørsel om det var en mulighet å hjelpe dem, og svarte at vi kunne se på saken uten at vi kunne love noe. I samarbeid med Damsgård Digital AS, fikk vi tilgang til databasen for journalsystemet. Vi fant tabeller som inneholdt de relevante data og kjørte et uthent som vi deretter lagret i en fil. Utfordringen nå var at denne datafilen inneholdt mer data enn vi trengte og vi hadde heller ikke en beskrivelse som stemte 100%.

Etter noen timer med koding, prøving og feiling, satt vi igjen med CSV-fil som inneholdt det de trengte -  klare for å bli importert i nytt CRM system.

Vi løste oppgaven godt innenfor et ukeverk.

 

 

Kontakt oss


Kontakt oss på tlf 918 400 40 eller via kontaktskjema.