Trenger du hjelp til å overføre data fra gamle systemer, kan vi kanskje hjelpe deg selv om du mangler dokumentasjon eller beskrivelse av systemet. Alt vi trenger er tilgang til det gamle systemet slik at vi kan gjøre en kartlegging av situasjonen.

 

Dette gjorde vi for Begen Smådyrklinikk

Da Bergen Smådyrklinikk skulle ta i bruk nytt CRM-system (Customer Relationship Management), hadde de behov for å legge inn informasjon om kunder og deres dyr fra journalsystemet. Utfordringen var at journalsystemet ikke hadde funksjoner for å exportere journaldata og utvikleren av journalsystemet var ikke lenger tilgjengelig. Det fantes heller ingen detaljert beskrivelse av datastrukturen i systemet. 

Vi fikk en forespørsel om det var en mulighet å hjelpe dem, og svarte at vi kunne se på saken uten at vi kunne love noe. I samarbeid med Damsgård Digital AS, fikk vi tilgang til databasen for journalsystemet. Vi fant tabellene som inneholdt de relevante data og kjørte et uthent som vi deretter lagret i en egen fil. Utfordringen nå var at denne datafilen inneholdt data hvor vi ikke hadde en beskrivelse som stemte 100%.

Etter noen timer med koding, prøving og feiling, satt vi igjen med en fil som inneholdt det vi trengte -  klare for å bli importert i nytt CRM system.

 

Kontakt oss


Kontakt oss på tlf 918 400 40 eller via kontaktskjema.