Hvorfor er h-tag viktig?

Når du tagger en overskrift med en H-tag, forteller du Google hvor viktig denne overskriften (headingen) er på nettsiden. Dette gjør det enkelt for Google å forstå hvordan innholdet er organisert, og ikke minst hvordan siden er lagt opp for best brukervennlighet. H-taggene definerer strukturen på nettsiden. Tittelen på siden får normalt tildelt taggen H1 eller H2. De andre overskriftene får deretter verdi i stigende orden hvis du har ulike nivåer.

 

Eksempel

Vi antar at tittelen på siden har taggen H1. Alle overskrifter på siden som du ønsker skal ha samme nivå, gir du taggen H2. Ønsker du å bruke undernivåer i et avsnitt, får overskriftene her H3 osv.

I stylingen for nettsiden (fil som definerer designet) er hver h-tag definert med ulik fontstørrelse som illustrerer nivåforskjellen.