På nettet ønsker vi å skaffe oss informasjon raskt, derfor er det viktig at teksten er lettleselig slik at vi fort oppfatter innholdet. Dette er spesielt viktig på forsider hvor vi bare skumleser.

Overskrifter, ingresser og andre elementer, har et annet utseende enn brødteksten. På nettsider er ikke dette bare for at det skal se pent ut. Måten de er merket på har også en annen viktig funksjon.